Na mši dorazilo cca 250 lidí z obou stran hranice. Sochu zhotovil řezbář Karel Tittl z Velhartic. „Pět set let starý gotický originál sv. Mořice je z bezpečnostních důvodů uložen v muzeu v Kašperských Horách. Naším cílem bylo vrátit na Mouřenec sochu patrona, a to se podařilo – díky stovkám návštěvníků, rodákům a Lubomíru Brabcovi, který věnoval kostelu výtěžek ze svého srpnového benefičního koncertu. Všem těmto lidem bych chtěl poděkovat," řekl organizátor mouřeneckých akcí Lukáš Milota.