Během celé besídky předvedly, co vše se naučily, zazpívaly písničky, zavzpomínaly na halloween i na čerty. Na závěr si nacvičily pohádku o perníkové chaloupce. Po představení se všichni sešli u stromečku, který při společném odpočítávání rozsvítili, a zazpívali si koledy.