„Říká se, že Morana nebo Morena a taky Mařena je královna zimy. Abychom se se zimou rozloučili, tak se Morana utopí nebo upálí. My ji každý rok s naší družinou vytváříme z přírodního materiálu a ozdobíme barevným krepovým papírem. Okolo krku má mít hlemýždí ulity a vyfouklá vajíčka, ale my používáme kaštany nebo barevný motouz. Pak jdeme s Moranou k řece, povíme si o tradicích, předneseme báseň o jaru a potom Moranu vhodíme do vody a ukamenujeme, aby zima od nás odešla. Letos jsme vyrazili 22. března. Děti se těšily, jak ji vhodí do vody a budou pozorovat její vzdalování. Už nebude škodit. Zbavíme se všech neduhů a nemocí, lidé na sebe budou hodní. Morana odplavala a druhý den nám svítilo sluníčko,“ informovala Miroslava Pokorná ze školní družiny.