Organizace Sportoviště Sušice tam uspořádala dětský den plný soutěží, her a nechyběla ani pohádka. Děti si zaskákaly, zatancovaly, zaházely a připraveno bylo mnoho jiných aktivit. Zábavu ale trochu kazilo počasí.