Akce je zaměřená na bezpečnost chodců v silničním provozu, konkrétně na dodržování pravidel pro správné přecházení vozovky. Rovněž se děti učily přecházet u základní školy v Čapkově ulici.