„Tuhle akci jsme se rozhodli udělat, proto že jsme byli téměř všichni pedagogové vyškoleni Střední zdravotnickou školou Klatovy. Školení bylo velmi přínosné, prakticky hezky udělané, proto jsme se tam hned domluvili, že bychom udělali něco podobného pro děti naší školy. Pojali jsme to jako projektový den pod názvem Umím pomoci i já. Studentky zdravotní školy připravily praktické ukázky první pomoci, tak aby to zvládly i děti prvního stupně,“ informovala ředitelka základní školy v Bezděkově Marcela Hezoučká.

„Připravili jsme ukázky zástavy krvácení, obvazování ran, transport a základní první pomoc, kterou by měly zvládnout i děti školního věku,“ řekla učitelka SZŠ Klatovy Jana Kasalová.

Děti byly rozděleni do skupin. „Nejdříve jim studentky vysvětlily teorii, ukázaly správný postup a pak si to děti vyzkoušely. Doufáme, že to bude přínosné i pro jejich praktický život, a ne jen pro to, že je to povinná součást osnov ve škole. Snažíme se i vzbudit v dětech zájem o toto povolání, neboť mám pocit, že v našem státě upadá,“ doplnila Hezoučká.

„Myslím si, že přínosné to bude i pro žáky zdravotní školy, kteří si vyzkouší své vědomosti prakticky se žáky základních škol. Budeme rádi, když pak uvidíme nějaké z dětí na naší škole,“ dodala Kasalová.

Dětem se tato akce líbila a snažily se si co nejvíce zapamatovat. „Je dobré, že se něco naučíme, Zatím bych to ale asi nezvládl, jen kdyby mi nic jiného nezbývalo. Pamatuji si, že musím třicetkrát zmáčknout a dvakrát vdechnout,“ sdělil Matěj Kresl z páté třídy po vyzkoušení resuscitace.