„Jarmark jsme pořádali jako součást dne otevřených dveří v naší škole. Zúčastnilo se ho asi padesát rodičů, prarodičů a budoucích prvňáčků,” informovala zástupkyně ředitele ZŠ Sušice v Lerchově ulici Eva Ondrová. Další vánoční akci mají žáci této školy připravenou na 21. prosince, kdy v 16 hodin vystoupí na sušickém náměstí, a následující den, 22. prosince, pořádají vánoční besídku školy.