„Pamětní deska byla odhalena na počest všech klatovských dragounů, jejich historie, historie vojenské posádky tady v Klatovech a zároveň dvěma vynikajícím výrazným osobnostem, velitelům 4. jezdeckého pluku, kterými jsou generál Josef Dostál a plukovník Ladislav Nedbal. Jsou to muži, kteří za první Československé republiky byli elitou našeho města. Oba své vlastenectví zaplatili tím nejcennějším, svým životem. Dostál byl v roce 1945 popraven nacisty, Nedbala v roce 1952 zabila komunistická tyranie ve věznici v Leopoldově," uvedl organizátor akce Lukáš Kopecký.

Všichni přítomní i v dešti poslouchali historii spojenou s klatovskými kasárny a zmiňovanými muži. „Slavnostní odhalení desky připomenulo chvíle, kdy byli v klatovské posádce muži, kteří se dokázali vzepřít tehdejšímu režimu. Myslím si, že je jedině dobře, když se takovéto záležitosti připomínají, protože při procházce městem narazíme na celou řadu míst, která připomínají celou řadu významných obyvatel našeho města," řekl starosta Klatov Rudolf Salvetr.

Desku odhalily dcera generála Dostála Milada Dostálová a autorka pamětní desky sochařka Zuzana Kantová.

Kvůli počasí se nemohla uskutečnit dlouho plánovaná selská jízda na koních, ale lidé mohli vidět jezdce před klatovskými kasárny spolu s vojáky v dobových uniformách a policisty na koních. „Přes nepřízeň počasí šlo o důstojnou připomínku našich předků. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom jakýmkoliv způsobem podíleli," dodal Kopecký.