Koná se totiž jen jednou za dva roky. Letošní třináctý ročník připadl na neděli 29. července. Od jedné hodiny se průběžně přihlašovali odvážlivci, kteří se pokusili přejet prkennou lávku přes hladinu rybníka buďto na kole, anebo ve dvojici na trakaři.

Za jednotlivce se na kola přihlásilo 14 závodníků a pozor, na seznamu přihlášených figurovala i jedna slečna. Bohužel štěstí ji moc nepřálo a skončila po pár metrech ve vodě. V kategorii dvojic soutěžilo 7 párů. Pro obě skupiny však bylo společné toto: jezdit tak dlouho, dokud nezůstane vítěz.

Akci tradičně zahájil jízdou přes lávku, na jejíž stavbě se podíleli členové SDH Chanovice, starosta obce Petr Klásek. Moderátor pana starostu povzbuzoval, aby dojel dál než před dvěma lety. „Aspoň k té nafukovací překážce,“ znělo z reproduktorů. I přes všechnu statečnost však starosta skončil ve vodě zhruba po druhém prkně. Tím bylo klání zahájeno a ve vodě končil jeden bicykl po druhém, kromě Štěpána Bláhy, který jako první přejel lávku bez ztráty kytičky. Štěstí při něm stálo po celou dobu, jelikož právě Štěpán Bláha zvítězil v kategorii jednotlivců a odnesl si první cenu – nové jízdní kolo. Za dvojice na trakařích se lávku povedlo přejet Karlu Soukupovi a Pavlu Urbanovi. Za svůj heroický výkon obdrželi jako první cenu stavební kolečko. Všichni vítězové pochází z Chanovic a patří jim zasloužená gratulace.