Celým večerem provázela kapela Dupalka, ale své místo měl i folklór. Vystoupil s předtančením dětský soubor Mráček se svoji dudáckou muzikou Vavřenečka, pak vystoupily i soubory z Mrákova a Postřekova.