Vyvrcholením oslav bylo kulturní odpoledne. „Oslavy byly zahájeny mší svatou u místní kapličky Panny Marie. Následoval slavnostní nástup členů sboru, dětí, ženského hasičského družstva a pozvaných hostů. Po slavnostním úvodu následovalo seznámení všech přítomných s historií Buršic a místního sboru dobrovolných hasičů.V rámci nástupu byla předána ocenění za dlouholetou aktivní činnost,“ informuje velitel okrsku č. 3 Zavlekov Václav Špičák.

Dále byly předneseny zdravice velitele okrsku a pozvaných hostů.

O pobavení mnoha přihlížejících návštěvníků se postaralo skupinové „sekyrkové“ vystoupení hasičů a hasiček v choreografii Zdeňka Vítovce. „Vystoupení vtipnou formou připomnělo dobové, velmi oblíbené vystoupení z období vzniku hasičského sboru, které postupně přešlo do vtipně vymyšlené zmodernizované choreografie. Nadšením diváků byl oceněn požární útok mladých hasičů s funkční historickou stříkačkou z roku 1905,“ dodal Špičák.

O závěr oslav se postaral skupinový tanec místních a návštěvníků pod názvem „Buršické sladké mámení“.

Nejlepším poděkováním místním byla spokojenost všech přítomných a rozzářené oči nejmladších aktérů a dětí diváků