„Soška svatého Jana Nepomuckého stávala ve schránce v mohutné vrbě, která vzala za své při stavbě nové komunikace a kanalizace,“ vysvětlil bolešinský starosta Josef Sommer. Slavnostní odhalení sochy se konalo v neděli odpoledne. „Celý projekt navrhl a uskutečnil umělecký kovář Miroslav Trefanec z Činovce, sochu posvětil Mons. Josef Žák, o kulturní program se postaraly děti z bolešinské základní a mateřské školy (na snímku vlevo), vystoupil i pěvecký sbor při kostele sv. Blažeje v Plánici. Součástí programu byla i výstava prací keramického kroužku,“ popsal slavnostní nedělní odpoledne starosta. Projekt obnovy sochy financovala obec za pomoci dotace z Programu přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko. „Žádost jsme podali prostřednictvím Mikroregionu Plánicko, nositelem projektu bylo město Klatovy. Celkové náklady na obnovu pietního místa včetně nové dřevěné sošky byly zhruba 42 tisíc korun, z toho 35 tisíc korun pokryla dotace,“ informoval Sommer.