Lidé si toto místo oblíbili v dávných dobách, což dokazují archeologické nálezy. V okolí obce bylo objeveno i Mohylové pohřebiště. O místě samotném se začalo psát až mnohem později. První písemná zpráva je z roku 1331, ale osada byla založena již ve 13. století. Původně to údajně byly jen tři stavení a prvním známým vlastníkem byl Elbin z Bezděkova. Vystřídala se tu celá řada vlastníků, mezi které patřil i král Jan Lucemburský. Z významných šlechticů to byl známý Půta Švihovský z Rýzmberka. V roce 1844 koupil celé panství František Korb z Weidenheimu a tento rod zde byl až do Roku 1945. Veškerý majetek rodu byl po válce znárodněn a rozdělen na více parcel. V obci se zachovalo poměrně dost zajímavých památek a navíc se tady zrodil horor .

Skoro uprostřed obce se najdete Zámek Bezděkov. Stojí na místě gotické tvrze ze 14. stol., která byla při stavbě zámku začleněna do nové budovy. Dnešní vzhled získal zámek začátkem druhé poloviny 19. stol. Jedná se o stavbu s malým vnitřním nádvořím postavenou v novogotickém stylu. Budova má nízké střechy skryté za cimbuřím. V západním průčelí se zastavěnou velkou čtvercovou věží. Nároží při severním křídle zvýrazňují polygonální věže. Přízemí zámku je z části zaklenuté křížovými klenbami. Zámek je obklopen parkem, který byl založen již v 18. stol.

Návsi vévodí novorománský Kostel Sv. Václava, který byl postaven v letech 1899 až 1901. Je to skutečně velká stavba, která pojme až 700 lidí. Dnes je kostel opraven a jeho věž je viditelná ze širokého okolí. Nedaleko kostela je pomník padlým v první světové válce. Z pískovce jej vytvořil sochař Vilém Glos a stojí tady od Roku 1924. Po druhé světové válce byla na pomník osazena deska se jmény obětí z obce a jejího okolí. Ze tří kapliček obce jsou dvě v její jižní části. Ta větší je zasvěcena sv. Anně a přímo volá po opravě. Blíže k rybníčku je kaple sv. Jana z Nepomuku. Ta původně stála na ostrůvku rybníka a později se rozhodlo, že bude přestěhovaná. Byla rozebrána a znovu postavena za pouhé dva dny. Třetí kaple sv.Václava je u cesty k hlavní silnici z Klatov do Domažlic. Nelze přehlédnout několik zajímavých křížků. Poslední a nejstarší církevní památkou je kostelík sv. Anny na vrchu Římek, severně od vsi. Ten nechal postavit v roce 1693 hrabě František z Morzina.

(zdroj: Turistika. cz)