Konal se tam už čtvrtý ročník mezinárodního sklářského sympozia, tématem bylo tentokrát nápojové sklo.

„Je to cyklus akcí, kdy do Annína přijíždějí studenti sklářských škol se svými učiteli a pokoušejí se tady o nové designy, o nové umělecké objekty. Každé sympozium je specifické tím, že se na něm zkouší nové věci. Nové kombinace technik, nové tvary, nikdy nevíme, jak to dopadne. Většinou to vyjde, ale stane se také, že představa studenta nebo studentky je nějaká, přijdou ke sklářům a chtějí to vyrobit a skláři řeknou, tak to nepůjde, musíme to udělat jinak,“ přiblížila kurátorka sympozia a rovněž klatovského pavilonu skla Jitka Lněničková.

Letošního sympozia se zúčastnili čeští i zahraniční studenti katedry užitého umění – sklo Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Ateliéru Design skla Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Tato akce je ideální v tom, že se se studenti seznámí s prostředím, které má velkou tradici, historii a je schopno studentům něco předat z té historie, z rodové posloupnosti, která je ve skle strašně důležitá. Je to řemeslo, které se musí předávat z „otce na syna“, když se některý stupeň vynechá, nějaká zkušenost se ztratí,“ popsal přínosy sympozia pro studenty Petr Stanický, který vede ateliér skla na zlínské univerzitě.

Za čtyři roky už si sympozia pořádaná Sklárnou Annín našla návštěvníky. „Zájem je velký. Už v pátek tu byla spousta lidí přesto, že byl pracovní den, za sobotu už míváme stovky návštěvníků. Dokonce už na jaře se mě lidé ptali, jestli bude zase Annín,“ pochvalovala si Lněničková. „Jsme rádi, že na sympozium přispívají Plzeňský kraj, obec Dlouhá Ves a několik soukromých firem, bez nich by nebylo možné akci pořádat,“ dodala.