Šlo o 21. ročník Festivalu tanečního mládí, který vypisuje Svaz učitelů tance České republiky. Ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy akci organizoval taneční spolek Best Dance Karlovy Vary. „Dělali jsme několik ročníků v Ostrově u Karlových Varů poté hodně ročníků v Plzni, následně v Chebu a nyní premiérově v Klatovech. Jde o soutěž souborů nefolklorních tanečních vystoupení různých věkových kategorií a stylů,“ uvedl za pořadatele předseda tanečního spolku Best Dance Karlovy Vary Stanislav Zíka, který je sám učitelem tance a tancem žije již od roku 1964.

Zdroj: Daniela Loudová

Představily se tak kategorie mini děti, děti, junioři, dospělí a senioři, a to v plesových formacích, latinsko-amerických tancích, art dance, jazz dance, show dance, street dance a mažoretky. „Účast bych řekl, že je průměrná. Máme vždy okolo 70 vystoupení, zde je jich hlášeno 61. V covidových letech to bylo slabší, ale i tehdy jsme soutěž pořádali,“ poznamenal a pochválil i klatovské skupiny. „Pořádá se více soutěží v republice. Někteří se zaměřují na současný styl, čili street dance, zde se zaměřují spíše na výrazový tanec, protože v Klatovech je velice silná taneční základna na ZUŠ, která se tím zabývá. Trochu mě mrzí, že nepřijela i ZUŠ z Domažlic, která má také pěkná vystoupení. Ale je zde dostatek konkurence a úroveň je velmi slušná, řekl bych, že stoupá vzhůru. Zde v Klatovech jsou choreografky, které pracují léta, vědí, co děti potřebuji, je dobře, že tančí,“ okomentoval Zíka.

Nejlepší soubory si odvezly medaile, nechyběla radost i slzy.