„Fara je v dezolátním stavu. Několik let jsem žádala o opravu. Dnes tam už i zatéká, přesto jsou tam hosté. Hosté, kteří mají rádi Šumavu a nemohou si dovolit zaplatit drahé apartmány. Jezdí sem na lyžařské výcviky z daleka, i početné rodiny. Pracovala jsem zde 12 let, nyní končím. Dva roky před důchodem. Jsem pro zachování fary, nepřeji si, aby tady vyrostl moderní dům s apartmány jen na víkendové bydlení. Důvod, proč se má prodávat moc dobře neznám. Snad biskupství už nechce investovat do oprav,“ uvedla správcová železnorudské fary Helena Hánová.

Zachránit faru a zabránit výstavbě dalších apartmanových bytů chce i vedení města, které by budovu rádo získalo do vlastnictví města. „Budova i se zahradou bude na prodej a město by bylo velmi rádo za nabytí fary do vlastnictví s tím, že prioritou je zachování podobného společenského a komunitního života, který je s farou spjat. Zároveň je naší prioritou nepřijít o genius loci, který fara s kostelem a zrevitalizovaným okolím společně tvoří,“ řekl starosta Filip Smola.

Kvůli zachování a fungování fary jako doposud byla vytvořena i petice. Ta pod názvem Zachovejme faru pro všechny koluje na internetu, ale je možné ji podepsat i na petičních místech na městském úřadu, v knihovně či infocentru.

„Počátkem září 2023 s koncem prázdnin naše fara v Železné Rudě definitivně uzavírá pro všechny zájemce, kteří ji pro rodinnou dovolenou, turistiku i nejrůznější farní akce využívali od počátku 90. let. Na jaře jsme se totiž dozvěděli, že má být i s přilehlou zahradou prodána. Informace o záměrech chybí, ale víme, že o její koupi má mimo jiných zájem i Město Železná Ruda. My, níže podepsaní, chceme proto podpořit zájem města, a uvádíme následující důvody: Město Železná Ruda chce udržet fungování fary jako rekreační ubytovnu pro zájemce, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit rekreaci v ostatních drahých hotelech a penzionech, kterých je v Železné Rudě dostatek. Budova fary je sice skromně zařízena, ale svým společným sociálem vyhovuje pro ubytování rodin s více dětmi, studentských a mládežnických skupin, seniorů nebo účastníků rekolekcí a hromadných setkání. Oprava fary pro udržení současného využití nebude tolik náročná jako přestavba na vyšší úroveň ubytování čili na apartmanizaci objektu. V budově fary se nachází i umělecké předměty, vztahující se k objektu, které při prodeji městu zůstanou na svém místě. Zároveň zůstávají důkazem života církve za tzv. normalizace, kdy se zde setkávali při rekolekcích kněží a věřící, kteří se zde také připravovali na svátosti, např. biřmování v červnu 1970 s biskupem Josefem Hlouchem. Město v budově fary i nadále umožní pravidelná setkávání farníků a dalších věřících ve společenské místnosti nebo na zahradě,“ zní mimo dalšího v petici, kterou na web umístil Radek Gális.