Třináct let byla aktivní kronikářkou Městyse Dešenice. Nechyběla na žádné pořádané akci. Nejvíce ji mohli návštěvníci městyse vidět na Dešenickém tvoření v bývalé tvrzi. „Patřila mezi ty, co žijí pro druhé, až potom pro sebe. Byla přínosem pro každou firmu, ve které působila, kde se převážně věnovala logistice. Pomáhala tam, kde bylo potřeba. Tak si jí budeme všichni pamatovat,“ uvedl přítel a člen dešenických klubu Jan Rejfek.

Byla aktivní členkou Spolku pro radost, tu také rozdávala těm, kdo s ní trávili volný čas. Přes její dar komunikace byla zapojena do další činnosti. Byla členkou Přátel historie Klatovska, pomáhala tělesně postiženým. Od roku 2012 studovala Virtuální univerzitu třetího věku, kde pomáhala. Těšila se na každé utkání v Petanque clubu Dešenice, kde působila mimo jiné od počátku zapojení od roku 2015 jako víceprezidentka. „Hýřila nápady, jak pobavit místní občany, aby se měli navzájem rádi a aktivně se zapojovali do kulturního dění. Za to všechno jí patří velké poděkování Úřadu městyse Dešenice, Spolku pro radost, Petanque clubu Dešenice a všech účastníků Virtuální univerzity třetího věku,“ sdělila Anna Halasová, která je rovněž členkou dešenických klubů.

Eva Kratochvílová byla také pravidelnou a dlouholetou dopisovatelkou a spolupracovnicí Klatovského deníku, kde informovala nejen o dění na Dešenicku. Poslední rozloučení se koná 18. února ve 12 hodin v klatovském krematoriu.