Neustále se snaží připomínat mnohdy i zapomenutá místa. Pustil se do instalování křížků na Šumavě. Pátek 11. září bude dnem, kdy v 18 hodin požehná farář Jan Kulhánek novému křížku u staré revírny na Březníku, kde kdysi stávala zvonička s křížkem. „Nový kříž bude připomínat dávné obyvatele, kteří zde statečně čelili nehostinným podmínkám. I také spisovatele Karla Klostermanna, který ten těžký život místních lesáků a jejich osudy nám zanechal v nejznámější jeho knize „Ze světa lesních samot“, takže ten křížek může být nazýván i Klostermannovým,“ uvedl Kintzl. V červnu instaloval křížek u Hartmanic, kde připomíná osadu Rovina, v únoru v Palvínově, na místě, kde stála kaple sv. Valentýna.