„Správa železniční dopravní cesty vyzvala obce v trase železnice a Správu Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, aby se vyjádřily k plánované elektrizaci. Všechna stanoviska byla kladná, na kladné změnil své stanovisko i krajský úřad. Stavební správa se bude snažit respektovat zahájení stavby v roce 2011,“ uvedl uvedl Pavel Halla z oddělení komunikace SŽDC.

„Jsme jednoznačně pro. Vlaky budou rychlejší, méně hlučné, bude to přínosem i z hlediska ochrany životního prostředí. Je to další krok pro rozvoj Železnorudska,“ přivítal plánovanou elektrizaci starosta Železné Rudy Michal Šnebergr.

V současnosti už jsou připraveny stavby „Klatovy – Železná Ruda, kolejové úpravy“ a „Racionalizace trati Klatovy – Železná Ruda“.

Přípravné stavby

V první stavbě budou ve všech stanicích vybudována nová nástupiště a rekonstruováno kolejiště a v mezistaničních úsecích odstraněna místa, kde je snížená rychlost z důvodu stavu svršku. (náklady cca 215 milionů korun). Ve druhé bude rekonstruováno zabezpečovací a sdělovací zařízení v celém úseku a zřízeno dálkové ovládání celé trati ze ŽST Klatovy. (cca 497 milionů korun). „Obě stavby budou provedeny tak, aby respektovaly budoucí elektrizaci trati,“ dodal Halla.

První myšlenka elektrizace trati Klatovy- Železná Ruda se objevila už v osmdesátých letech minulého století. Byla vypracována studie pro zavedení kyvadlové dopravy Nýrsko – Železná Ruda s tím, že v Nýrsku bude obrovské odstavné parkoviště pro osobní automobily i autobusy a pro dopravu do horské části Šumavy budou využívány lehké pantografové jednotky.