Ředitel Správy NP a CHKO Šumava (Správa) František Krejčí udělal další krok ke zlepšení vztahu mezi parkem a šumavskými starosty. K uklidnění rozjitřené atmosféry by mělo přispět nečekané odvolání Zdeňky Křenové z postu náměstkyně ředitele pro vědeckou práci. Radikální ekoložka byla starostům trnem v oku, proto její odvolání přivítali. Podle některých je to ale málo.

Byla proti přechodu

„Odvolání doktorky Křenové bude mít velký přínos pro zlepšení komunikace mezi Správou národního parku a obcemi,“ je přesvědčen bývalý předseda svazu šumavských obcí František Nykles, který s Křenovou sváděl několikaleté tuhé boje. „Je to ortodoxní ochránkyně a spolu se svým bavorským protějškem tvořili dvojici, která byla naším hlavním protivníkem ve snaze o prosazení přechodu v oblasti Roklanu a vůbec zpřístupnění jádrové zóny, kde jsme chtěli prosadit nejen přechod, ale i turistickou cestu a propojit tak českou a bavorskou stranu Šumavy. Doktorka Křenová byla ortodoxní i v případu kůrovce či splouvání. Prostě co řekla ona, to platilo, a bohužel to bylo vždy v neprospěch obcí,“ řekl Nykles.

Špatné vztahy

Ředitel parku Krejčí, který informaci Deníku o odvolání Křenové potvrdil, uvedl, že „příčiny odvolání jsou ryze v personální rovině a nehodí se o nich mluvit veřejně“. Zároveň ale připustil, že roli sehrály špatné vztahy mezi vědkyní a starosty. „Správa národního parku zpracovala v loňském roce nový strategický záměr pro svoji práci. Komunikace v regionu dle tohoto dokumentu musí probíhat formou přímého dialogu bez napětí, což platí i pro všechny členy týmu vedení Správy,“ uvedl Krejčí.

Schubert: Je to málo

Vyjádření Křenové se Deníku získat nepodařilo, neboť čerpá dovolenou, v národním parku ale zřejmě zůstane. „Patrně ano. Paní doktorka připravuje projekt Vzdělávacího a výzkumného centra na Kvildě ve spolupráci s dalšími institucemi,“ vysvětlil Krejčí.

Ve funkci ji nahradí dlouholetá odbornice šumavského parku Eva Zelenková. „Vím, že starostové si dlouhodobě stěžovali na chování paní Křenové, takže věřím, že tento krok přivítají. Paní Zelenková určitě bude mít mnohem vstřícnější chování,“ je přesvědčen předseda Rady NP Šumava Jan Stráský.

Podle některých starostů ale ani odvolání Křenové není dostatečné. „Správa parku má špatnou koncepci péče o lesní ekosystémy a špatný je i její vztah k šumavským obcím, a tak tato jedna dílčí změna nic nepřinese. Na Šumavě se příliš dlouho hovoří a příliš málo se činí skutečně dobrého. To jedna Křenová neovlivní,“ prohlásil starosta Modravy Antonín Schubert.