Milovníci a chovatelé koní se sešli už druhým rokem ve Dvoře Krutěnice u Zavlekova. Konal se tam již dvanáctý ročník Oblastní přehlídky plemenných hřebců, který pořádal Svaz chvatelů koní – západní Čechy a Sdružení chovatelů koní Klatovska a Domažlicka.


„K vidění je přehlídka hřebců a klisen z Plzeňského a Karlovarského kraje. Cílem této akce je předvést plemenné hřebce na jednom místě, aby chovatelé mohli zvolit pro svůj chov toho správného hřebce. Má to tu výhodu, že jsou na jednom místě, že nemusejí jezdit po stanicích. Vidí je ve stejném prostředí, mohou je porovnat mezi sebou. Poté budou vystaveny klisny, které jsou buď přímo po těch hřebcích nebo po nich mají hříbata. Pak následují disciplíny, například sportovně rekreačního využití, jízda v dámském sedle, ukázka jízdy na ponících, v podstatě průřez všech soutěží, které se v západočeské oblasti dělají,“ řekl za dobrovolné sdružení chovatelů a přátel koní Klatovska a Domažlicka Josef Našinec.


Sešlo se tam okolo třiceti desítek chovatelů a předvedlo se zhruba padesát koní. „Domnívám se, že tradice je nastartovaná velmi dobře, už jen proto že dvanáct let nám chovatelé vydrželi zachovat přízeň a vozí koně na tuto akci. Předvádí se zde plemenní hřebci zhruba osmi plemen a jsou zde i potomci plemeníků. Také jsou zde předváděni koně v disciplíně sportu a práce, to se týká hlavně chladnokrevných koní. Své dovednosti v sedle tam ukázaly i děti. Myslím, že skladba programu je velice pestrá a že zaujme každého, kdo se přijde podívat,“ dodala předsedkyně svazu chovatelů pro západní Čechy Eva Hlaváčková.


Oproti minulému roku zlepšili pořadatelé podmínky ohledně parkování, se kterým byl minulý rok problém. „Jsme spolupořadatelé, v podstatě tím, že dáváme k dispozici areál. Tato akce je zde podruhé, poprvé to bylo vloni a osvědčilo se to, tak si myslím, že to bude dobré. Bude me rádi, když to bude dále pokračovat a stane se z toho dobrá tradice. Vybudovali jsme nové parkoviště na 30 vozíků s koňmi a dalších 50 míst pro auta. Tak si myslím, že letos už s parkování problém není. Jsme spokojeni s hojnou účastí i počasím,“ informovala majitelka Dvora Krutěnice Libuše Poskočilová.


Návštěvníci byli z přehlídky nadšeni. „Moc se mi líbí, chodím na přehlídky koní pravidelně. Nemůžu se vždy na ně vynadívat, jsou krásní. Je zde moc hezké prostředí. Jsem ráda, že začali dělat přehlídky právě zde,“ řekla návštěvnice přehlídky Jana Potužníková.