Odumírající smrky, z nichž mnohé dosahují výšky přes 40 metrů, jsou už v takové fázi rozkladu, že se budou v nadcházejících letech lámat. To znamená vysoké riziko pro turisty, kteří by se po trase pohybovali. „Značená turistická trasa, která má od břehu řeky Otavy převýšení přes 100 metrů na jednom kilometru trasy, vede serpentinami vzhůru. Na tomto úseku dlouhém 1,4 km se přitom v prudkém svahu vyskytuje více než 700 souší, které jsou pro návštěvníky velkým bezpečnostním rizikem. Kácení tak velkého počtu vysokých souší v komplikovaném profilu turistické stezky, by však znamenalo vytvořit holinu větší než tři hektary. Zásah by tak vedl k podstatné změně ekosystému a zničení přirozené obnovy. Trasu proto musíme pro veřejnost uzavřít,“ vysvětlil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. „Po odeznění rizika bude cesta prořezána a opět zpřístupněna,“ dodal s tím, že to určitě potrvá roky.

Zákaz vstupu na tuto část turistické trasy bude po dobu hrozícího rizika označen jak ze směru od Otavy, tak ze směru od Paští. Zároveň zde budou umístěny informace o nové trase, kterou, jako náhradu za tuto dočasně uzavřenou, proznačil Klub českých turistů.

Antonín Skýpala s dětmi Ingrid a Toníkem nyní, 10 let po výbuchu.
Zázračně přežil výbuch granátu. Ujde ale sotva sto metrů, jeho stav se zhoršuje

Nově je možné k Paštím dojít z města Rejštejn po modré turistické značce, tzv. Klostermannově cestě kolem Klášterského mlýna na Malý Radkov. Odtud pak dále po zelené turistické trase na Velký Babylon, kde navazuje nově proznačená žlutá turistická trasa až na Prostřední Paště a dále pak na Přední nebo Zadní Paště. Tyto lokality jsou přitom stále přístupné z Dobré Vody přes Malý Babylon a Stodůlky.

Olšinu zatopila voda

Uzavřena, ovšem na mnohem kratší dobu, musela být i další oblíbená stezka, konkrétně naučná stezka Olšina na jihu Šumavy. Mimo provoz bude do pátku 8. července. Oznámily to Vojenské lesy a statky ČR (VLS), které jsou provozovatelem této návštěvnická trasy.

Krámek Dobroty u tety v Klatovech a jeho majitelka Petra Toušková s kolegyní Simonou Votavovou.
Na červíky a cvrčky k nám chodí rádi i děti, říká majitelka obchůdku v Klatovech

Cesta vedoucí mokřady a rašeliništi, ale i nad vodou po povalových chodnících kolem 600 let starého rybníku na Šumavě, je aktuálně zatopena vodou po vydatných deštích. Rybník Olšina v rámci protipovodňových opatření zadržuje přívalové deště z okolních šumavských vrchů a je momentálně na maximu své kapacity. Vodohospodáři jej z bezpečnostních důvodů budou upouštět postupně.

„Návštěvníkům Šumavy se omlouváme za komplikace v prvních dnech letošních prázdnin, ale prvotní revizí jsme navíc zjistili, že na několika místech byly povalové chodníky, po kterých většina okružní trasy vede, poškozeny vodou, takže nějaký čas budeme potřebovat na opravy,“ uvedl mluvčí VLS Jan Sotona.