Předmětem návrhů byly infobox, okrouhlice u letního kina, okolí kaple „Chaloupka“, pěší podchod pod Plzeňskou ulicí, Tylovo nábřeží, Křesťanský vrch Křížová cesta se zakončením, odpočinková místa, Vodojem, přístav s půjčovnou loděk a přístřešek pro pétanque. Celkem se sešlo 36 návrhů, ze kterých jich deset vybereme a postupně zveřejníme.

V dnešním díle vám představíme návrhy Ateliéru 25, týkající se převážně Drnového potoka a půjčovny loděk v Mercandinovo sadech. „Ačkoli nás vybrané úlohy workshopu zaujaly, rozhodli jsme se zpracovat téma, které nebylo součástí zadání. Současná podoba Drnového potoka a jeho okolí je natolik tristní, že je nutné tento stav podle nás změnit. Drnový potok se pro nás stal průsečíkem tří různých úkolů workshopu. Výsledkem je nová pěší trasa a nábřeží podél potoka procházející napříč městem,“ vysvětlil jeden z architektů Martin Kožnar.

Drnový potok je jediným vodním prvkem ve městě. V 30. letech byl uzavřen do betonového koryta, kam bylo později vloženo i parovodní potrubí. „V současnosti není městotvorným prvkem, ale inženýrskou stavbou. Přístupy k vodě jsou zahrazeny unifikovaným zábradlím a řetězy. Potok přirozeně protéká anglickým parkem a na opačné straně vtéká do průmyslové krajiny, jako vystřižené z doby socialistického inženýrství,“ popisují současný stav Drnového potoka architekti.

Návrháři vytvářejí pěší cestu podél potoka, které dávají možnost se stát páteřní  trasou. „Vytvořením této trasy a obnovením významu potoka se může stát významným klatovským aktem. Vzhledem k významnosti vodního toku pro prostředí města považujeme za důležité umístit parovodní potrubí pod zem a zpřístupnit tím pěší cestu z obou břehů. Zpomalení toku a zadržení vody ve městě řešíme změnou průtokového profilu a soustavou kaskádových teras. Otevřením současných přístupů a vytvořením nových odpočinkových míst, zastávek a brodu propojujeme potok více s městem. Doplňujeme chybějící stromy podél cesty pro přirozený stín a odpočinek,“ sděluje proměny Kožnar.

Posezení u potoka

V jedné části potoka umisťují architekti nad vodu dřevěnou palubu, která slouží k sezení, relaxaci a k propojení obou břehů.

Lokalita Tylova nábřeží je jedním ze zadání workshopu a tu vnímají jako nedílnou součást řešení nábřeží. Navrhují tam vrátit dopravní řešení do původní polohy a zastavět současný parkový prostor blokem domů pro bydlení, služby a parkování. „Na nábřeží u kulturního domu umisťujeme tržnici pro různé formy venkovního prodeje. Polohu místa mezi komerční zónou a historickým centrem považujeme za důležité posílit. V parku v blízkosti komerční zóny doplňujeme břeh potoka terasovými dřevěnými schody. Kaskády na potoce a popínavá zeleň na opěrných zdech obou břehů vytváří živé místo na cestě,“ informoval další z architektů Jiří Bříza.

V blízkosti pizzerie nad potokem navrhují pobytovou terasu pro posezení u kávy. Kaskády, cesta, pnoucí zeleň při březích dotváří atmosféru místa.
Navrhovaný brod propojuje břehy Drnového potoka v místě Krejčího nábřeží a ulice Na Bělidle. V této lokalitě jsou břehy porostlé trávou a potok má více přírodní charakter. Brod je lemován z obou stran dřevěnými schody pro sezení a odpočinek. Místo je součástí volných ploch před bytovým domem.
„Louku v blízkosti cukrárny vymezujeme stromy. Vzniká tam městská pláž. Nejvýše položené místo na potoce zaručuje čistou vodu. Tam se břehy nejvíce otevírají. V blízkosti je malý jez, ideální pro koupání. Mercandinovo sady jsou vyvrcholením pěší cesty podél potoka. Jedním ze zadání worshopu bylo přístaviště lodiček. Odstraňujeme oplocení mezi asfaltovou cestou a rybníkem. Hráz rybníka potvrzujeme dvěma širokými stupni, které jsou zároveň přístavním molem a sezením u vody. Klíče od lodiček k zapůjčení by byly v restauraci v parku,“ zakončil popis návrhu Bříza.

Všechny návrhy si můžete prohlédnout v bývalé jezuitské koleji, kde jsou vystaveny.