Budou tomu dva roky, co jsme na našich stránkách psali o slibně se rozvíjející malotřídce v Čachrově. A dle slov ředitelky školy Markéty Kotěšovcové se jim daří stále lépe.

Na začátku školního roku věřili, že plošné uzavření škol už nenastane, chtěli se soustředit na novinky. Škola se totiž rozrostla o dvě nové třídy a učitelský sbor o dva nové učitele. „Téměř celé letní prázdniny jsme upravovali prostory školy, přenášeli nábytek a pomůcky a zařídili zbrusu novou učebnu v místě bývalého služebního bytu. Vznikla unikátní učebna ze dvou sousedících místností. V jedné jsou lavice s tabulí a police s učebními potřebami, ve druhé velká dotyková obrazovka, knihovna, větší stoly pro výtvarné a pracovní činnosti a mobilní IT základna,“ uvedla ředitelka školy.

Celé září věnovali formování a utužování kolektivů jednotlivých tříd, byla pro ně změna, že počet žáků ve třídách byl nově kolem deseti. „Až na druháčky. Těch máme po sourozeneckém přírůstku dokonce šestnáct. Jsem velice ráda, že nám počet žáků rok od roku roste. Teď to bylo o rekordních 11 dětí. Je vidět, že máme klientelu, které naše pojetí vzdělávání dává smysl,“ pochvalovala si Kotěšovcová.

Ohlédnutí do historie Švihova.
Fotoohlédnutí do historie Klatovska: Švihov

Nadšená je i z nových učitelských kolegů. „Připojila se k nám zapálená učitelka s vizemi svobodné školy, kde děti „jedou na vlastní pohon“, a sportovec a muzikant. Chtěli jsme v novém školním roce kolegy zasvětit do metod a přístupů, které ve škole používáme, a oficiálně zrušený málotřídní systém nahradit úzkou spoluprací žáků napříč ročníky.“

Distanční výuka jim však vše zhatila, ale měli zkušenosti z první vlny. Na jednoho učitele letos připadá méně žáků, navíc jsou všichni z jednoho ročníku. „Online hodiny jsou přínosnější, děti víc baví. Třída druháčků, kterou už jsem zmínila, je rozdělena na dvě skupiny,“ poznamenala ředitelka.

Zápisy do prvních tříd v Klatovech.
Zápisy do škol a školek v Klatovech budou opět bez dětí

Do hodin jsou vtaženi všichni. Jedna asistentka s vychovatelkou vedou dobrovolné on-line hodiny pracovních činností pro prvňáčky a třeťáky. Obdobný program nabízí ředitelka druhákům. Druhá asistentka pracuje každý den on-line s žákem, kterého má na starost i ve škole. Učitelé sestavují pro žáky promyšlený program, ve kterém těží ze skutečnosti, že jsou děti doma. V každém týdenním plánu se tak najde i úkol praktický. „Distanční výuka je na naší škole pro všechny zvládnutelná. Kdo potřeboval technickou podporu, tomu jsme půjčili školní notebook. Nemáme rebely, kteří by si bezdůvodně vypínali kameru při on-line výuce, nezapojovali se, vymýšleli si absence, neodevzdávali úkoly,“ uzavřela Kotěšovcová.