Se žádostí o dotaci Horažďovičtí neuspěli, zkusí to znovu, stavět ale budou, i kdyby se dotaci získat nepodařilo.

Pokud nenastane žádné zdržení, mělo by být hotovo příští rok v září. „Ve smlouvě máme termín dokončení konec září 2019. Dodavatele stavby jsme původně chtěli mít už na začátku prosince, ale od firem přišly doplňující dotazy ke stavbě, a nakonec budeme otevírat obálky až 17. ledna. Takže doufáme, že vše už poběží dobře, podle plánu. Rok a půl není dlouhá doba, ale stavba není nijak technicky složitá, staví se na zelené louce, v uzavřeném areálu, stavba tam může běžet bez omezení, takže za ten rok a půl se to stihnout dá,“ konstatoval starosta Horažďovic Michael Forman.

Předpokládané celkové náklady zhruba dvě stě milionů korun by bez dotace byly pro Horažďovice, které mívají běžně v rozpočtu na investice kolem sto dvaceti milionů korun, poměrně velkým „soustem“. „Měli jsme podanou žádost o dotaci na ministerstvo práce a sociálních věcí, ale dotaci jsme nedostali. S hodnocením jsme sice ve všech třech kritériích prošli, ale protože bylo rozděleno málo peněz, tak ze šestnácti akcí, které prošly sítem, získalo dotaci pouze šest. Teď předpokládáme, až se „usadí“ vláda, že bude vypsána další výzva, kam se chceme opět přihlásit. A budeme doufat, že případná dotace bude co možná nejvyšší, protože jinak to značně ovlivní rozpočet,“ konstatoval Forman s tím, připraveno je i financování za pomoci úvěru.

Ilustrační foto.
Nasadil mu parohy a pak mu ještě rozmlátil auto

„Stavěli bychom i bez dotace, protože potřeba domova pro seniory je na Horažďovicku vysoká. Už se tady o tom mluví deset let a je třeba domov postavit. Už jsme se bavili i se starosty okolních obcí, které leží v naší spádové oblasti, a počítáme s tím, že domov bude fungovat. Kdybychom si na to ale museli brát úvěr, omezilo by to značně investice města v dalších letech. Takže čím vyšší by byla dotace, tím lépe. Ministerstvo by mělo přihlédnout i k tomu, postarat se o seniory je obecně záležitostí státu. Sice se mluví o preferenci domácí péče a rodinného prostředí, ale to není pokaždé možné. Rodina nemusí bydlet v místě a člověk se většinou nemůže stěhovat od své práce z města na vesnici, aby se mohl postarat o rodiče. Takže domov pro seniory potřebujeme. Navíc populace stárne, lidé se dožívají vyššího věku,“ vysvětlil Forman. „Seniorů stále přibývá a často se o ně nemá kdo starat. Současná kapacita horažďovického penzionu pro seniory je nedostatečná,“ souhlasil starosta Velkého Boru Václav Zábranský. Právě Velký Bor je jednou z vesnic na Horažďovicku, jejichž obyvatelům bude nový domov pro seniory sloužit. „My v obci žádné takové zařízení nemáme, pouze v budově bývalé školy máme pro seniory malometrážní byty,“ dodal Zábranský.

Nový domov pro seniory vyroste v areálu horažďovické nemocnice následné péče a bude mít celkem sto dva lůžek. „Třicet šest lůžek bude se zvláštním režimem, šedesát šest lůžek bude běžný domov pro seniory. Bude tam 24hodinová zdravotní služba i sociální a pečovatelská služba v nepřetržitém provozu. Půjde o dva pavilony po třech patrech, každé patro bude jeden „uzavřený“ subjekt s jednou zdravotní sestrou,“ upřesnil Forman.

Nemocnice Sušice. Ilustrační foto.
Penta potřebuje rozhodnutí města Sušice

V domově pro seniory by mělo vzniknout šedesát až sedmdesát pracovních míst. „Nejvíce pracovníků bude zapotřebí v sociálně obslužné péči, těch bude asi třicet. Budeme potřebovat i pracovníky pro administrativu, kuchyni a prádelnu. Otázkou je samozřejmě zdravotnický personál, kterého je obecně nedostatek,“ přiblížil Forman.

Ohledně zdravotnické péče počítají Horažďovičtí s úzkou spoluprací se sousední nemocnicí. „Už jsme jednali s ředitelem nemocnice a počítáme, že provázanost domova a nemocnice bude velká,“ nastínil horažďovický starosta.