Město Plánice uvažuje o výstavbě domu s pečovatelskou službou. I přesto, že toto téma bylo již mnohokrát na programu zastupitelstva, další jednání o případné výstavbě přeložili představitelé města až na podzim letošního roku. Důvod je stále stejný, není kde stavět.

„Stále hledáme místo, kde by se zařízení mělo stavět. Měli jsme vytipovanou zahradu lékařského střediska, ale nakonec z tohoto místa sešlo. Teď jsme vyhlédli další tři místa ve městě, která musíme navštívit a pak se poradit. Jde o dům pana Hrachovce, jde o zámeckou budovu č. 1 a pak jde o plochu na Hůrce, kde by se muselo stavět na zelené louce. Rozhodnutí necháme tedy až na září, kdy se opět setkáme. Do té doby chceme mít vyjádření také od památkářů,“ informoval starosta města Václav Petrů.

„Výstavba sociálního zařízení však není nic jednoduchého. Čekáme na správnou chvíli, kdy budeme mít možnost žádat o potřebné finance. Do té doby chceme mít hotový projekt i vybrané místo pro případnou výstavu,“ pokračuje tajemník městského úřadu Milan Vojta.

Potřeba výstavby zařízení typu domovů pokojného stáří v Plánici vyšla z komunitního plánování sociálních služeb v regionu, kdy se obyvatelé Plánice a okolí vyjadřovali k tématům sociálních služeb prostřednictvím ankety.

Podle plánu potřeb sociálních služeb by zařízení mělo v Plánici vzniknout do 10 let. Domov s pečovatelskou službou by usnadnil klidné a bezstarostné stáří desítkám obyvatel Plánicka. Poptávka po sociálních službách je totiž v regionu mezi seniory vysoká.

„Plánicko má dostatek seniorů, a tak by poptávka po sociálních službách v tomto regionu mohla do budoucna stoupat. Oblastní charita nabízí na Plánicku již nyní pečovatelské a ošetřovatelské služby, kdy pečovatelky a zdravotnice dochází za klienty domů. Dokonce právě na Plánicku je o tyto služby největší zájem z celého Klatovska. Máme zde zhruba čtyřicítku seniorů, kteří využívají těchto služeb. Zájem mezi občany je i o umístění do domovů důchodců i pokojného stáří. Jsem si jista, že jakékoliv zařízení, které by v Plánici vzniklo pro seniory, bude užitečné,“ říká ředitelka Marie Malkusová z Oblastní charity.