„Hrad od městečka Velhartice v podstatě nelze oddělit. Je zde historická vazba, kdy v okolí hradu vznikla hradem chráněná obec, je zde i velmi praktická vazba v současné době. Hrad sám o sobě je významný fenomén z hlediska cestovního ruchu, je to jeden z nejvýraznějších turistických cílů v Pošumaví,“ vysvětlil kastelán velhartického hradu Petr Mejstřík.

Velká návštěvnost hradu přináší obci pozitiva i negativa spojená s velkým pohybem lidí. „Během roku zde projde o padesát tisíc lidí více, než by zde bylo bez hradu. Pro nás je to příjemné, návštěvnost je zhruba na hranici propustnosti, otázkou ovšem je, co to znamená pro obec. Velmi spokojeni mohou být v sezoně lidé, kteří mají v obci gastronomické provozovny, na druhou stranu servis, který tak velké množství návštěvníků vyžaduje, zatěžuje infrastrukturu obce, například zpracování odpadu nebo parkovací plochy. Zde tedy hledáme možnosti spolupráce a mohu říci, že obec je v tomto smyslu více než vstřícná,“ doplnil kastelán.

Význam hradu je jasný i představitelům obce. „Když se řekne 'Velhartice', napadne každého samozřejmě hrad. Vysoká návštěvnost určitě prospívá podnikatelům, kterých zde ovšem, podle mého názoru, není tolik, aby vstřebali tak velké množství návštěvníků. Potenciál je zde podstatně vyšší, zejména pokud se týká možnosti ubytování,“ předestřel svůj názor velhartický starosta Pavel Prosr. „V zájmu obce je udržet návštěvníky delší dobu. Takto přijede návštěvník, prohlédne si hrad a jede pryč,“ dodal Prosr.

Krokem k udržení návštěvníků ve Velharticích bylo vybudování naučné stezky okolím hradu. „Ve spolupráci s hradem se nám podařilo vybudovat naučnou stezku, která je bezprostředně spjata s hradem. Spousta návštěvníků už tuto stezku využívá, a dostane se tak i do lokalit, kam by jinak tito lidé nepřišli. V obci je památková zóna, jsou zde i jiné věci, které stojí za to vidět a o které by jinak návštěvníci přišli. Hojně využívané jsou i cyklostezky,“ popsal starosta úspěšné projekty k udržení návštěvníků.