Patrně již on postavil na vysoké skále nad vsí tvrz, kterou po něm držel jeho syn Bušek. Buškova manželka prodala v r. 1404 ves Zavlekov, v níž se tehdy poprvé připomíná tvrz, Janovi z Herštejna a z Velhartic. Kolem r. 1480 koupil zavlekovský statek Půta Švihovský z Rýzmberka. On, či snad jeho syn Břetislav, který statek zdědil asi v r. 1504, tvrz zřejmě pro těsnost opustil, takže v r. 1544, kdy statek koupil Jan Chanovský Dlouhoveský z Dlouhé Vsi, se uvádí jako pustá.

Z původní tvrze je dodnes patrný lichoběžníkový půdorys s válcovou baštou, která chránila vstup do objektu ze severní strany. Na zbytcích tvrze byly za hraběte Taffeho, který držel Zavlekov jako součást svého panství, přistavěny v r. 1856 zdi a tvrz byla upravena na romantickou zříceninu.

Plichtice

Tato vesnice je již připomínaná v roce 1215 v souvislosti se jménem Plcháč. V roce 1654 je uváděn jako majitel vsi Plichtice, které patří statku Lažany, Ferdinand Václav Švihovský z Rýzmberka. Je zde jmenováno několik hospodářů na usedlostech. Jsou to Adam Běloch, Jan Pulev, Jiřík Adamec a Jiřík Hejkal. Grunt Karlíkovský je uveden jako pustý.

Obecní úřad byl společný pro Plichtice, Skránčice a Hnačov. Vždy při volbách se jeho sídlo stěhovalo do jedné z obcí. To bylo do roku 1910, od kdy byly obce samostatné. Kaple Panny Marie byla postavena roku 1883.

Silnice ze Zavlekova do Plichtic byla budována v roce 1931. Nedaleko Plichtic je bývalý zbytkový statek Přebořice, který patřil k nalžovskému panství. I obcí spadá do Nalžovských Hor. Za Plichticemi jsou ještě dvě samoty u Volmutů, dříve pohodnice, a u Jílků, dříve hájovna. Obcí patří do Velenov, nyní Nalžovských Hor.

Skránčice

První písemná zpráva o vsi Skránčice je z roku 1411, kdy bylo jednáno o desátku obilném ve vsích Skránčice a Plichtice ke kaplanství v Zavlekově. Roku 1596 je zmínka o vsi Skránčice v deskách zemských jako zboží panství plánického. Ves leží na jižním svahu vrchu Škalka. Nedaleko se prostírá rozsáhlý rybník Hnačovský, jehož břehy se dotýkají katastrálních hranic Skránčic, Hnačova, Plichtic a Zavlekova. Na potoku Bradavka je rybník a osamělý mlýn Bradava, blíže pak Nová hospoda, rodiště básníka Rudolfa Mayera. Uprostřed návsi je kaple sv. Anny, která byla postavena v roce 1936.

Mladice

O Mladicích se dozvídáme z gruntovní knihy nalžovského a neprochovského panství z roku 1601. V třicetileté válce, která probíhala od roku 1618-1648, byla kolem roku 1640, kdy táhla švédská vojska do Bavor, vesnice vypálena a vypleněna. V roce 1654 při sepisování berní ruly patřily Mladice k nalžovskému panství majitele p. Ferdinanda Václava Švihovského. Jsou zde uvedeni rolníci s výměrou 30 strychů Havel Bureš, Jan Jareš, Jan Jirka.

Od dalšího majitele Václava Josefa z Pöttingu koupil panství Nalžovy roku 1769 František Xauer Taaffe, a aby uctil jméno ženy Klementiny, dal přejmenovat ves Mladice na Klementice. Tento název se mezi prostým lidem nevžil. Nazýval tuto osadu dále Mladicemi, jak se i dnes jmenuje. Okrasou krajiny je stará lípa, jejíž stáří se odhaduje přes 750 let. Je dutá a do její dutiny se údajně vejde 10 osob. Tato lípa měla být v dávných dobách prodána za pět zlatých, avšak místní občané, zejména ženy, tomu zabránili. Pověst vypráví o tom, že když krajem táhla husitská vojska, kovali u této lípy kobyly.

Nad vsí býval vápencový lom na silniční štěrk zvaný „Vápenky“. Pod obcí je rybník Hnáň s pěkným ostrůvkem, na němž měl kdysi hrabě Taffe postaven dřevěný altánek. Ve vsi je kaplička zasvěcená Panně Marii. K Mladicím patří také osamělý mlýn Valcha s rybníkem stejného jména. V sousedství je autokempink Obecního úřadu Zavlekov a chatová oblast.

Vlčnov

První zmínka o Vlčnově je uváděna v souvislosti s opatem Johanem z Velhartic. V roce 1565 je uváděn společně se Zbynicemi, Krutěnicemi a Lešišovem u velhartického panství. Roku 1654 patřila ves Vlčnov ke statku zavlekovskému, který v té době vlastnil Jiří Mikuláš Dlouhoveský z Dlouhé Vsi. Obcí byl přičleněn k Brodu. Jsou zde uváděni hospodáři: Ondřej Hořejší, Ondřej Kocík, Kuneš Kloud, Jiřík Vyklouz, Blažej Brousek, Lukáš Císař, Václav Kočí a Matěj Kovařík. Roku 1739 byl připojen Vlčnov i Zavlekov k Nalžovskému panství. Byl zde obecní úřad, později MNV až do roku 1972, kdy připadly k Zavlekovu.

/Zdroj: OÚ Zavlekov/