„V souladu s postupem stavebních prací na akci I/22 Klatovy-Domažlická ulice dojde v době od 20. června k úplné uzavírce provozu v Domažlické ulici, a to obou směrů včetně křižovatky s Podhůreckou a Mánesovou ulicí,“ uvedl za hospodářský odbor klatovské radnice František Kocfelda.

Objízdná trasa je vyznačena po silnicích tzv. „Severozápadního obchvatu“, např. od Domažlic kolem Kalu, Tajanova, ulice v lokalitě Pod Borem. Při jízdě do centra lze použít ul. Dr. Sedláka či Koldinova. Po objízdné trase budou jezdit i autobusy linkové dopravy. „Pro linky od Nýrska bude zřízena náhradní autobusová zastávka před firmou Auto Nejdl,“ dodal Kocfelda.

Plánovaný termín dokončení je 15. července.