Seriál U vás na návštěvě pokračuje v Dolanech, kde jsme si povídali o plánech tamního obecního úřadu se starostou Václavem Zemanem.

Co se povedlo v posledních letech ve vaší obci uskutečnit?

Byla dokončena část cyklostezky č. 38, která vede přes celé správní území obce Dolany. Cyklostezka stála celkově 23 milionů korun. Před čtrnácti dny byla otevřena v rámci akce Den mikroregionu Běleč, která se konala právě v naší obci. Součástí akce byly soutěže pro děti i posezení s živou hudbou, na což máme od veřejnosti kladné ohlasy.

Snažíme se také starat o majetek obce. V poslední době jsme například nákladem 35 tisíc korun postavili hrubou přípravnu jídel v kuchyni kulturního domu.

Některé velké investiční akce vás ale teprve čekají…

Obec nyní plánuje výstavbu protipovodňové hráze v obci Svrčovec. Naše obec zajistila projektovou dokumetaci, stavební povolení a majetkoprávní vypořádání pro dotčené stavbou. Náklady na tuto akci činily 700 tisíc korun. Stavební práce budou zajištěny ze strany Povodí Vltavy, s. p. Na tento projekt je uzavřena smlouva mezi obcí Dolany, Povodím Vltavy, s. p. a Ministerstvem zemědělství ČR. Cílem projektu je vybudování protipovodňové hráze na levém břehu řeky Úhlavy v obci Svrčovec.

Dále obec Dolany dlouhodobě plánuje výstavbu nové budovy obecního úřadu. Současná budova je zastaralá, neodpovídá dnešním požadavkům na nové stavby. Máme zpracovanou studii a v letošním roce bude vydáno stavební povolení na novou stavbu. Současný úřad bude odstraněn demolicí a na stejném místě bude vystavěna nová budova obecního úřadu. Nyní řešíme přemístění jednotlivých provozoven do náhradních prostor. S výstavbou nového obecního úřadu je počítáno v závěru letošního roku. Plánovaná doba výstavby je dva roky. Začátek stavby bude ale záležet na tom, kdy přijde finanční vypořádání cyklo〜stezky, do které jsme museli investovat nemalé finanční prostředky. Máme jasnou představu, jak bude nový úřad vypadat a co v něm všechno bude. V přízemí se plánuje pošta, lékařské středisko a holičství. V patře pak bude obecní úřad, knihovna, veřejný internet a zasedací místnost. V podkroví budou dva byty. Celý objekt bude bezbariérový. Celkové náklady jsou spočítány na 12 milionů korun. Zatím však nemáme přislíbenu žádnou dotaci, a tak budeme stavět za peníze z rozpočtu obce.

Ve vaší obci máte také řadu spolků. Jak s nimi spolupracujete?

Máme čtyři hasičské sbory, a to v Malechově, Dolanech, Svrčovci a Řakomi. V nich je sdruženo téměř 250 hasičů. V obci pracují tyto spolky: Červený kříž Dolany, TJ Sokol Dolany, Český zahrádkářský svaz základní organizace Dolany a svaz včelařů. V Dolanech i Svrčovci je nově zřízen klub maminek a ve Svrčovci pravidelně funguje klub seniorů. Spolupráce s těmito spolky je na velice dobré úrovni.

Obec pořídila také mikrobus, který využívají spolky, pronajímá se také sportovcům z Klatov. Jezdí s ním i naše škola i školka na plavání, do divadla, na výlety.

Chloubou vaší obce je určitě i koupaliště…

Ano, snažíme se investovat i do jeho údržby a obnovy. Chceme, aby se tam lidem líbilo a rádi se k nám vraceli. I když nová sezona byla odstartována právě akcí Den mikroregionu Běleč, koupaliště zahajuje provoz vždy na konci května.