V době, kdy se většina menších škol potýká s nedostatkem dětí, má základní škola v Dolanech dětí dostatek.

„V tomto školním roce navštěvuje základní školu třicet dětí, mateřskou školu potom osmadvacet dětí, takže máme plný stav. Děti se tady nyní rodí, s počtem dětí problémy nemáme. Naposledy nám chyběly děti v roce 2002, od té doby výjimku nepotřebujeme,“ uvedla ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dolany Jaroslava Hodková.

Základní škola v Dolanech je malotřídní. Děti se učí ve dvou třídách, do jedné třídy jsou sloučeny 1. a 2. ročník, do druhé 3., 4. a 5. ročník.
První škola byla v Dolanech pravděpodobně zřízena v roce 1696, kdy v obci vznikla, po odloučení od Chudenic, samostatná farnost. Stavba současné školní budovy začala v roce 1880, dokončena byla o rok později. V loňském roce byly budova školy a mateřské školy kompletně rekonstruovány, bylo uděláno zateplení, opravena byla i střecha základní školy.

„Na budovách školy i školky bylo uděláno hodně práce. Škola je ted jako nová, spojoneni jsou děti rodiče i zaměstnanci školy. Při letošních mrazech jsme byli rádi, že je bylo uděláno zateplení, loni jsme třeba třídu ani pořádně nevytopili, i když topení běželo naplno, letos topení i ubíráme a je tady krásně teplo,“ pochválila rekonstrukci Hodková.

Děti si v dolanské škole mohou vybrat také z pestré nabídky zájmových kroužků. „Pro první dva ročníky máme angličtinu, kde se děti formou hry připravují na povinnou angličtinu od třetí třídy. Dále máme taneční kroužek, hudební kroužek, zahrádkářský kroužek a náboženství. V rámci školní družiny, kterou navštěvuje dvacet devět dětí, funguje dramatický kroužek a pohybové hry,“ vyjmenovala Hodková zájmové útvary. „Nabízíme i počítačový kroužek, ten ovšem letos nepracuje. V páté třídě máme samá děvčata, která o počítače příliš velký zájem nemají,“ doplnila Hodková.

Kromě klasického vyučování pořádá škola také celou řadu akcí pro děti i vystoupení pro veřejnost. „Pravidelně jezdíme na turistické i poznávací výlety výlety. Se staršími dětmi jezdíme každý rok do Prahy, střídáme památky, například Hrad, Karlův most nebo Staroměstské náměstí, aby děti neviděly pokaždé to samé. Mladší děti byly před Vánoci v Plzni v muzeu strašidel, jezdíme také pravidelně, podle nabídky, na divadelní představení. Pro zpestření výuky pořádáme například pohádkové vyučování, hodně využíváme také didaktickou techniku, pořídili jsme celou řadu výukových programů, které děti baví. Děti si pravidelně připravují vystoupení na besídkách, na Vánoce jsme dvakrát vystupovali v kostele, vloni si lidé z vesnice s dětmi přišli zazpívat k vánočnímu stromu. Každoročně jezdíme do penzionu pro seniory v Klatovech, kde se vystoupení dětí vždy velice líbí,“ vypočítala školní aktivity ředitelka.
„Snažíme se akce obměňovat, aby program nebyl každý rok stejný, aby byl pestrý,“ vysvětlila Hodková.