Součástí projektu je například rekonstrukce vozovky, výstavba chodníků, veřejného osvětlení a výsadba travního porostu. „Projekt je ve fázi před dokončením. Bude předán městu a otevřen pro zkušební provoz. Nyní zbývá dokončit chodníky a uskutečnit terénní úpravy,“ informoval o aktuální situaci vedoucí hospodářského odboru Městského úřadu Klatovy František Kocfelda. V rámci oprav bylo změněno napojení ulic Havlíčkovy, Za Kasárny a Za Tratí s přesunutím železničního přejezdu směrem k areálu správy a údržby silnic. Zrekonstruována byla část ulice Za Tratí před mlékárnou a komunikace vedoucí mezi areálem Vodospolu a správy a údržby silnic k trati. „Rozpočet této akce, který je plně hrazen městem Klatovy, je 20 milionů korun. Přesun železničního přejezdu financuje Správa železniční dopravní cesty Plzeň,“ dodal Kocfelda.