Národní park Šumava (NPŠ) má po třech letech nejistoty šanci, že dokončí finální podobu tzv. plánu péče, což je nejdůležitější dokument pro jeho další fungování. „Byl nejvyšší čas. Bez platného plánu péče by správa parku nemohla čerpat peníze z řady dotačních titulů a nemohla by normálně fungovat," tvrdí mluvčí NPŠ Pavel Pechoušek, podle něhož tato zpráva znamená velkou úlevu pro celou Šumavu.

Jasný návod na péči

Rada NPŠ schválila rozborovou část Plánu péče o Národní park Šumava a také způsob budoucí péče o jeho lesy. Poradní a iniciační orgán správy NPŠ schválil první polovinu nejdůležitějšího dokumentu týkající se ochrany přírody na území celého parku. „Plán péče zjednodušeně znamená, že budeme mít přesný návod jak pečovat o území, kde budeme mít jasně definované cíle, úkoly a budeme je mít odsouhlasené podle zákona. Nám se nyní podařilo dohodnout s radou národního parku první polovinu dokumentu, což bylo dojednanou podmínkou pro dokončení druhé poloviny," říká ředitel Správy NP a CHKO Šumava Jiří Mánek.

Neobjektivní stav

Ačkoli dříve při prosazování tohoto dokumentu významně pomáhala osobně i někdejší ministryně životního prostředí Rút Bízková, exřediteli Františkovi Krejčímu se to nepodařilo. „Jeho tým se nedokázal domluvit na přijatelné podobě dokumentu s Radou NPŠ, která jej podle zákona musí posvětit. Tehdy se nepopisoval objektivně stav přírody a dokument nastavoval nepřijatelné cíle,"  vysvětluje předseda Rady NPŠ Miloš Picek. „V dříve připravovaném dokumentu byl stav přírody popisován neobjektivně. To jsme nyní v pracovní skupině odstranili a připravili materiál, který rada národního parku prakticky jednomyslně odsouhlasila," potvrzuje Stanislav Vacek z fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, který je členem Rady NPŠ.

„Ve finále bude plán péče obsahovat zejména stanovení dlouhodobých i krátkodobých úkolů pro ochranu ekosystémů, ale i rostlin a živočichů, péči o les, vzhled krajiny, ekologické limity osídlení, dopravy, turistiky a hospodaření na území parku. Mimoto obsahuje též úkoly na úseku strážní a informační služby a zásadní vnitřní úkoly pro činnost správy národního parku jako orgánu ochrany přírody," vysvětluje Mánek.

Od ledna 2014

Dosavadní plán péče byl připraven pro období 2000 – 2010. Na přípravě nového, který měl platit pro období 2011 – 2020, začal pracovat již v roce 2008 tehdejší ředitel František Krejčí. Ovšem nedotáhl to do konce. Protože bez takového dokumentu park nemůže existovat, Krejčího nástupce Stráský požádal ministerstvo životního prostředí o prodloužení platnosti starého plánu péče až do konce roku 2013, což se povedlo. Nový plán péče by měl vstoupit v platnost od ledna 2014, předcházet tomu bude veřejné připomínkové řízení. Uvažuje se o tom, že plán bude schválen na období 12 nebo 15 let, které se rozdělí na tři etapy. „To proto, abychom po třetinách mohli zhodnotit, zda se ubíráme správným směrem," uzavírá Mánek.