Znak má ve štítě stříbrné vlnité břevno, v něm modré. V horním červeném poli je volná prázdná stříbrná brána s otevřenými zlatými vraty. Bránu obklopují tři stříbrné hvězdy. V dolním modrém poli je položená stříbrná kypřice prostrčená zlatým topůrkem vztyčeného stříbrného mlátku.

V části území Národního parku Šumava začalo ve čtvrtek 19. října 2023 platit omezení vstupu. Na snímcích je umisťování informačních cedulí na hranice předmětné oblasti.
Další zákazy kvůli tetřevovi. V části Šumavy nově platí omezení vstupu

Jaká je symbolika jednotlivých znaků, nám řekl heraldik a vexilolog Jan Tejkal. „Figura brány s otevřenými vraty symbolizuje Dobršín jako historickou zemědělskou ves s řadou dochovaných špýcharových domů a selských stavení. Tento figurální prvek vystihuje charakter obce jako místa památkově i architektonicky cenné zástavby s typickými domy na návsi se vstupními branami,“ vysvětlil Tejkal.

Motiv trojice šestihrotých hvězd dle jeho slov představuje mariánský atribut a odkazuje na památkově chráněnou kapli zasvěcenou Panně Marii Karmelské. Trojice hvězd odvozená ze znaku karmelitánů podtrhuje konkrétní titul Panny Marie a mariánský svátek 16. července, kdy se koná pouť.

Ukázka některých trik a mikin od WeLoveŠumava.
Šumavská trika jsou opět originální, obléknout se mohou i miminka

„Vlnitá břevna vykreslují polohu území obce na levém břehu řeky Otavy, respektive Ostružné a současně, společně s figurou mlynářské kypřice, odkazují na historickou mlynářskou tradici v obci, reprezentovanou dvěma mlýny – Dobršínským (čp. 27) a Válcovým, resp. Hamrem (čp. 33). Kladivo pak připomíná bývalé vápencové lomy na území obce (Minovka 1 a 2),“ uvedl Tejkal.