„Společně se členy dalších spolků, kteří se k nám připojují, například Pétanque klub Klatovy nebo Klub Křišťál, a dalšími dobrovolníky pravidelně už zhruba 15 let děláme brigádu v městském parku. Uklízíme vždy nějakou vybranou část. Letos to byla bývalá mlýnská stoka „Hruštička“, část, jejíž část se na okraji parku zachovala. Jde o pozůstatek technického díla ze 13. století,“ uvedl za organizátory klatovský místostarosta Martin Kříž. Brigády pořádá klub ve spolupráci s Technickými službami města Klatov, které dodají náčiní a se kterými se organizátoři domluví na potřebném rozsahu a místě úklidu.