Během tohoto celodenního programu mohou návštěvníci přispět svojí pomocí k ochraně mimořádně cenných ekosystémů.

Podle zástupců NPŠ byl v minulosti neuváženými lidskými zásahy narušen vodní režim rašelinišť. „Revitalizací se stanovištní podmínky mokřadů a rašelinišť obnovují a jejich degradace se zastavuje,“ řekla referentka vod a mokřadů NPŠ Ivana Bufková.

V rámci dnů pro rašeliniště dobrovolníci provádí méně náročné, ale nezbytné práce – do špatně přístupných a vzdálených míst nosí materiál, který je potřebný pro instalaci hrází, nebo zasypávají odvodňovací kanály na rašeliništích.

„Návštěvníci však nebudou jen pracovat, odpolední část programu je vyhrazena pro exkurzi do méně známých koutů a mokřadů Šumavy,“ upozornila Bufková, která dobrovolníkům poskytne nejen doprovod, ale také odborné informace, týkající se rašelinišť.

Letos je připraveno celkem pět termínů. První akce, na kterou je nutné předchozí objednání, se uskuteční v sobotu 25. června od 9 do 17 hodin.

Zájemcům, kteří se mohou hlásit telefonicky na telefonním čísle 376 582 734, či 731 530 464, doporučujeme vzít si pracovní oblečení i obutí a jídlo,“ informovala Jana Zvettlerová z NPŠ a dodala, že sraz všech účastníků je v 9.00 hodin před IC Modrava.