„Po prvotním šoku z diagnózy začal boj o to, abychom Martínka připravili na plnohodnotný život. Znamenalo a znamená to hodně cestování, dojíždění k lékařům a na rehabilitace, čekání v ordinacích,“ řekla maminka Kamila. Kromě čtyřletého Martínka s partnerem Marcelem vychovávají jedenáctiletou Simonku a tříletého Daníka.

Chlapcův stav byl dlouhodobě nepříznivý i po mentální stránce a nebyl schopen se samostatně postavit či chodit. Letos v únoru ale došlo k velkému posunu. „Martínek nastoupil do školky, má skvělou asistentku, dostal asistenčního pejska a začal užívat doplňky stravy, aby vyrostl, zesílil a podpořila se muimunita. Zřejmě kombinací všeho výše uvedeného se hodně zlepšil po mentální i fyzické stránce,“ s radostí sdělila paní Kamila.

Pozitivně na zdravotní stav působí především pravidelné rehabilitace a lázeňské pobyty. „Martínek pravidelně dochází za ergoterapeutkou, se kterou pracují na sebeobsluze a dalších dovednostech,“ dodala maminka.

VELKÉ NÁKLADY

Zdravotní pojišťovny jim ale hradí základní péči, jejíž rozsah bohužel někdy není dostačující, proto rodina hledala možnosti financování z jiných zdrojů a mimo jiné oslovila i nadaci Dobrý Anděl. „Děkujeme všem Dobrým andělům za podporu a za důvěru, prostředky využíváme na podporu a léčbu Martínka. Díky nim můžeme synovi dopřát lepší péči a zbývají nám i peníze pro další dvě děti,“ dodala s pokorou maminka.

Na Klatovsku potřebuje finanční pomoc dalších 15 rodin s vážně nemocným dítětem. „Jde o rodiny, ve kterých se dítě potýká s onkologickým či jiným závažným onemocněním, jako je například chronické selhání orgánů, chronické střevní onemocnění, závažné metabolické poruchy či jiné kombinované postižení. Těmto rodinám pravidelně pomáhá nadace Dobrý anděl. Vybrané příspěvky za každý měsíc nadace rovnoměrně rozdělí mezi potřebné rodiny. Výši příspěvků tak ovlivňuje počet dárců i přispěná částka,“ sdělila za nadaci Dobrý Anděl Markéta Křížová.