Nejvýznamnější investiční akcí roku 2017 v Klatovech bude oprava čpavkového hospodářství na tamním zimním stadionu. Náklady se vyšplhají na 30 milionů korun, více než polovinu pokryje dotace.

„Půjde o zásadní rekonstrukci. Rozpočet města bude zatížen téměř 14 miliony korun. Považujeme tuto záležitost za velmi důležitou. Nebude sice vidět zvenku, nepůjde o zkrášlení stadionu, ale dojde k zásadnímu ochránění školní budovy i velmi hustě zalidněného sídliště v okolí stadionu. Budeme doufat, že se výrazně sníží riziko a zátěž v případě čpavkové havárie," uvedl starosta Klatov Rudolf Salvetr.
Technologie na stadionu je původní ze 70. let minulého století. „Přistupujeme tak po 40 letech k výměně, byť velmi dobře udržované, ale dnes již zastaralé technologie s velkou zásobou čpavku," podotkl starosta.

HOTOVO BUDE V LÉTĚ

Práce budou prováděny tak, aby nebyla narušena sezona hokejového klubu a veřejného bruslení. Veškeré soutěže končí většinou v březnu, takže by konec tohoto měsíce měl být startovacím a práce budou rozvrženy tak, aby koncem léta bylo hotovo.
Rekonstrukci technologie vítá i provozovatel zimního stadionu Pavel Kaňák. „Opravu kvituji. I když od roku 2009, co jsem tady na stadionu, k žádné havárii nedošlo," řekl Kaňák.

SCHVÁLENÍ ROZPOČTU

Rekonstrukce čpavkového hospodářství je jednou z několika akcí, které město plánuje na příští rok a jsou součástí návrhu rozpočtu na příští rok, který se bude schvalovat na zasedání zastupitelstva v úterý 13. prosince. „Na zastupitelstvo půjdeme s návrhem rozpočtu, který je přebytkový. Předpokládáme 385 milionů korun na straně příjmů a 293 milionů korun na straně výdajů. Rozdíl je tedy 92 milionů korun, který musíme ponížit o 16,5 milionu korun splátek investičního úvěru na akci Čisté město a hypotečních úvěrů," sdělil místostarosta Klatov Václav Chroust a dodal: „Dokázali jsme pokrýt nárůst mezd zaměstnanců, který je dán rozhodnutím vlády. Podařilo se nám také do rozpočtu navrhnout navýšení částky na opravu a údržbu komunikací města a integrovaných obcí z 20 na 25 milionů korun. Další investice budou předmětem jednání zastupitelstva během roku."