„Nároky na opravy několikanásobně převyšují finanční možnosti města. Proto nemůže být vyhověno všem požadavkům v daném roce a přesouvají se do dalších let. Při sestavování plánu akcí se bere ohled nejen na to, kolik lidí daný úsek opravované komunikace užívá, ale například i to, zda se bude v tělese této silnice výhledově rekonstruovat nějaká inženýrská síť, která bývá většinou v havarijním stavu a podobně. Navržené akce v jednotlivých létech jsou koordinovány se správci sítí. Ti pak finančně přispívají na následnou plošnou opravu rozkopaných komunikací,“ uvedl vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

Pro rok 2021 byly prozatím radou města schváleny práce na Domažlickém předměstí – ulice Fráni Šrámka, v Karafiátové ulici v úseku ulic Mánesova – Fráni Šrámka a Mánesova-Zahradní. Dále se počítá s opravou Mánesovy ulice v úseku ulic Domažlická – Zahradní, ulice Milady Horákové v úseku Karafiátová – Domažlická. Rekonstrukce se dočká i chodník v Domažlické ulici, úsek Niederleho – Klostermannova ulice.

Na výše uvedené akce budou vypsána výběrová řízení na zhotovitele stavby. Ta určí skutečné finanční náklady a pokud zbudou finance, bude rada města schvalovat další akce. Stejně jako hospodářský odbor má vyčleněny finanční prostředky na opravy komunikací jejich správce – Technické služby města Klatov. Ty provádí každoroční opravu výtluků po zimě, čištění chodníků, čištění uličních vpustí, drobnou opravu a údržbu chodníků, vozovek, mostů a lávek, světelné signalizace a veřejného osvětlení.

Ilustrační foto.
Ukradené auto se rychle našlo, ale stihlo se i prodat