„S panem hejtmanem jsme probírali situaci nemocnic Plzeňského kraje. Dnes jde především o seznámení se situací menších nemocnic, bavili jsme se o plánu kraje o fúzi nemocnic. Jde tedy spíše o informativní návštěvu. Tady Klatovská nemocnice je poměrně zainvestovaná, což je pozitivní,“ řekl Vojtěch.

Během návštěvy zavítal ministr na interní, chirurgické a dětské oddělení. Na prvních dvou zmiňovaných byl zmíněn vliv na obložnost vzhledem k situaci v sušické nemocnici. Na interním oddělení primář Jan Vachek sdělil, že převážně veškeré interní případy se řeší u nich.

„Na chirurgii jsme pocítili vyšší vytíženost, která je znát na lůžkovém oddělení i na ambulanci. I přesto, že v Sušici ambulance je, tak hodně lidí jezdí rovnou sem,“ řekl primář chirurgie Zdeněk Bytel.

Na dětském oddělení ministr obdivoval vybavení a pestrý interiér.