Zhruba jeden rok rok trvala kompletní rekonstrukce nádraží Horažďovice předměstí. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investovala do modernizace stanice cca 640 milionů korun.

Cestující si nejdříve všimne nového vyvýšeného a částečně zastřešeného nástupiště, ke kterému vede od nádražní budovy podchod. „Pro cestující je to určitě pokrok, což je vidět na první pohled. Nádraží má podchod, výtahy, bezbariérový přístup, díky vysokému nástupišti odpadne pracné lezení do vagónů. Takže je to paráda," pochválil nový vzhled nádraží horažďovický starosta Michael Forman.

Nová není jen infrastruktura pro cestující. „Vyměnili jsme kompletně železniční svršek ve stanici, což představovalo celkem sedm a půl kilometru kolejí. Nové jsou výhybky včetně ohřevu, stanice dostala nové zabezpečovací a sdělovací zařízení, nové je i trakční vedení," vyjmenoval ředitel stavební správy západ SŽDC Lubor Hrubeš s tím, že stavební práce byly provedeny převážně v roce 2015. Nyní už SŽDC dokončuje pouze administrativní část projektu, který je financován za pomoci dotace z evropských peněz v rámci Operačního programu Doprava. „Plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 501 890 884 korun. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury," upřesnil mluvčí SŽDC Pavel Tesař.

Podle Hrubeše počítá SŽDC do budoucna i s další modernizací trati Plzeň – České Budějovice. „Loni jsme dokončili stanici Strakonice. Nyní připravujeme nějaké práce v Pačejově plus navazující úseky. Připravujeme také studii, které by prověřila mezi Plzní a Českými Budějovicemi nejužší, nejchoulostivější místa trati," informoval Hrubý.

Když už mají Horažďovičtí pěkné, modernizované nádraží, byli by také rádi, aby jim přes něj jezdily nějaké vlaky. V současnosti totiž Horažďovice i další členové sdružení obcí Prácheňsko řeší s Plzeňským krajem problémy s dopravní obslužností. „Budeme muset tlačit na krajské zastupitelstvo. Kraj, respektive POVED (společnost založená Plzeňským krajem a městem Plzeň pro organizaci veřejné dopravy) odůvodňuje omezování spojů nějakými tabulkami využitelnosti, ovšem kraj by se k tomu měl postavit zodpovědněji a o region skutečně dbát," řekl Deníku Forman, který ohledně veřejné dopravy poukázal i na minimální spolupráci Plzeňského a Jihočeského kraje. „Mrzí mě, a doufám že se to v budoucnu změní, že spolupráce mezi kraji z hlediska veřejné dopravy nefunguje zcela optimálně. Rozhodně my, tady na hranici kraje, to pociťujeme. Strakonice jsou okresní město, jsou od nás dvacet kilometrů, což je blíž než do Klatov, a vidíme, že provázanost mezi kraji tady skutečně chybí," konstatoval Forman.

Horažďovičtí v budoucnu plánují investice do okolí nádraží v Horažďovicích předměstí i do lepšího spojení z předměstí do Horažďovic. „Chceme, aby předměstí sloužilo lépe jako dopravní uzel, chceme tam udělat například parkovací místa. Je to ovšem na dlouhou dobu, ještě nejsou zcela vypořádány vlastnické vztahy mezi Českými drahami a Správou železniční dopravní cesty. Chceme také lépe propojit Horažďovice a předměstí, chceme kombinovanou stezku pro pěší a cyklisty. Na vlak chodí do předměstí z Horažďovic hodně lidí, pro obyvatele města je toto nádraží páteřní ohledně dopravy do zaměstnání," doplnil Forman.

David Kojan