Hlavní program začne v sobotu 7. září od 10 hodin na náměstí Míru. „Jako každý rok si návštěvníci mohou prohlédnout od 10 do 17 hodin kulturní památky za zvýhodněné vstupné. Součástí bude i řemeslný jarmark a komentované prohlídky historické radnice. Program na náměstí zahájí skupina MLS, poté vystoupí španělské lidové tance Sevillanas a folklorní soubory Šumavánek a Šumava," uvedla vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu klatovské radnice Alena Kunešová. Ve 14.30 hodin se představí skupina Krok. Staropražské písničky si poslechnete od 14.45 do 17 hodin v podání skupiny Patrola/Šlapeto. Součástí bude i módní přehlídka historického prádla. Vrcholem dne bude v 18 hodin koncert Hany a Petra Ulrychových.

Jarmark řemesel

Další program připravila Agentura pro radost, a to na 6. a 7. září. Akce Klatovská výstava se uskuteční v pátek u dominikánského kláštera a v sobotu na náměstí, po oba dny od 10 do 17 hodin. Zajímavou součástí budou ukázky prací s možností si uplést svůj košík, vytvořit pískový obrázek, zkusit si vyrobit své šperky či uplést šálu na obyčejných hrábích. Nebude chybět ani tkalcovský stav a drátování. Budete si moci vyrobit vlastní hodiny nebo potisknout tričko. „V pátek bude výstava šperků, keramiky, mandal, proutí, hedvábí, obrázků, papírových a dřevěných hraček, výtvarných potřeb a sad pro „tvořilky". Zajímavá bude i keramická dílna s ukázkami a stánek s motivačními a veselými razítky. V sobotu dorazí další vystavovatelé na náměstí. Zajištěno je občerstvení a speciality, jako oštěpky, sýry, koření, klobásy a čabajky dle starého rodinného receptu, a další dobroty," uvedla za organizátory výstavy Blanka Štěpánková.
V rámci výstavy budou připraveny hrací karty a přes 300 dárků. Pro paní učitelky jsou k dispozici zdarma veselá a motivační razítka pro jejich žáčky. Vyzvednout si je mohou u stánku agentury po celou dobu výstavy.⋌