„Letos jsme u nás na návsi přivítali pouze pět družstev mužů a tři družstva žen. Bohužel konkurence závodů je i na podzim veliká. Přesto dorazila dvě družstva mužů z Kolince, hasiči z Tedražic a Bystřice a v kategorii žen to byla družstva Žihobců, Tedražic a Kolince,“ říká zástupkyně starosty SDH Jindřichovice Olga Fraňková. „Hasiči i hasičky poměřili svoje síly v požárním útoku podle pravidel požárního sportu,“ dodala Fraňková. Stupně vítězů patřily v kategorii mužů na prvém místě Bystřici, na druhém místě domácím hasičům z Jindřichovic a třetí místo hasičům z Kolince II. V kategorii žen si nejlépe vedly hasičky ze Žihobců, druhé skončily hasičky z Kolince a třetí místo pak patřilo ženám z Tedražic,“ doplnila Fraňková.