Získat znalosti o dějinách země a zároveň pobavit, je mottem této pohádky. Pohádka, odehrávající se na Karlově mostě, je plná pověstí, písniček a příběhů, které se hravou formou snaží přiblížit dětem Staré pověsti české a zároveň bohatou historii hlavního města republiky.