Mezi Březím a Čachrovem už je nyní možné projet bez problémů, dokončen byl i poslední úsek, kdy se opravoval propustek. „Silnice první třídy v řešeném 2547 metrů dlouhém úseku dostala nový asfaltový povrch, svodidla a byla opatřena novým vodorovným dopravním značením. Během rekonstrukce propustku došlo k odstranění nosné konstrukce, opěr a křídel. Dále byly osazeny nové rámy, vybudováno monolitické železobetonové čelo a instalována hydroizolace a železobetonová římsa. Poté proběhla pokládka nových konstrukčních vrstev vozovky a propustek byl osazen novými zábradelními svodidly,“ sdělil mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.

Náklady na stavbu byly zhruba 21 milionů korun bez DPH.

Od 1. prosince se mohou radovat i řidiči projíždějící Sušicí. Práce na průtahu se podařily stihnout dříve a ulice T. G. Masaryka bude otevřena. „Jsem rád, že se podařilo vše stihnout dříve a můžeme otevřít už nyní. Vzhled nově opravené ulice vypadá moc dobře,“ řekl starosta Sušice Petr Mottl. Šlo o kompletní rekonstrukci ulice, která tak svojí podobou navazuje na nábřeží Karla Houry.