„U cyklostezky z Klatov do Beňov jsme řešili, zda bude jen místní cyklostezkou, nebo bude mít nadregionální význam. Naštěstí se potvrdila možnost, že se úsek stane první etapou cyklostezky Klatovy – Železná Ruda. Proto jsem na radě kraje prosadil individuální dotaci,“ uvedl náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Dotaci bude v září schvalovat krajské zastupitelstvo.

Soud, soudce - Ilustrační foto
Povedená práce, chválil střelbu v mešitách. Hrozí mu roky kriminálu

VĚTŠÍ BEZPEČÍ

Podle starosty Klatov Rudolfa Salvetra jde o významnou stavbu. „Byť se tímto koridorem dostáváme ‚jen‘ do Beňov, považuji to za významný krok vzhledem k dopravní zátěži na silnici první třídy. Nedokážeme se zatím dostat přes Úhlavu, a to kvůli pozemkům a vysokým cenovým požadavkům vlastníků, případně je nechtějí prodat,“ řekl starosta.

NOVÉ MOSTY

Ředitelství silnic a dálnic však prý připravuje kompletní rekonstrukci mostů přes Úhlavu a jejich součástí bude i lávka pro cyklisty a pěší, což vše vyřeší.

Cyklostezka zahrnuje prodloužení chodníku podél silnic na Domažlice a na Janovice v celkové délce 116 m, včetně šesti sloupů veřejného osvětlení. „Dále je součástí ochranný ostrůvek, který bude sloužit k převedení chodců a cyklistů na stezku. Ta povede v koridoru pozemků města přes polnosti od silnice na Janovice nad Úhlavou po místní komunikaci Beňovy – Lomec. Celková délka je 771 m,“ sdělil Salvetr.

Protože město uvažuje do budoucna vybudovat kanalizační řad pro obec Beňovy a zároveň pro rozvojovou plochu mezi silnicí na Domažlice a Hůrkou, tak bude do stezky zabudována chránička pro budoucí výtlačný řad kanalizačního potrubí.

Celkové náklady stavby jsou odhadnuty na 9,5 milionu Kč. Zahrnují stezku, i úpravu přechodu přes silnici na Janovice a rovněž kanalizační chráničku. Radnice předpokládá, že cca třetinu nákladů by mohla pokrýt dotace od Plzeňského kraje.

Stezka bude součástí Plzeňským krajem připravovaného vedení nadregionální cyklotrasy č. 38 Plzeň - Klatovy - Janovice - Nýrsko - Železná Ruda.

Po pádu z Černé věže na náměstí v Klatovech zemřel mladý muž.
Mříž proti skokanům? Klatovy zvažují, zda následovat Plzeň