Nového zázemí včetně šaten, umýváren, toalet a parních komor se již dočkali muži i ženy. Moderní šatny rozdělené na chlapecké a dívčí mají i děti, které se rovněž mohou těšit do nového bazénku, po němž především rodiče dlouho volali. Vadou na kráse jsou tam zatím stará okna, ale ta plánuje ředitel Technických služeb města Klatov Peter Pošefka opravit pravděpodobně v příštím roce. V moderní prostor se proměnil také vestibul a bufet. Rekonstruována byla i technologie.

Změny čekají návštěvníky i při placení. „Byl nastaven nový platební systém, a to pomocí elektronického turniketu. Člověk, který přichází, si zakoupí čip v určité hodnotě podle toho, co chce v bazénu navštívit. Při vstupu do šaten je turniket, kde si ‚odpípne‘ . Pokud se v rámci pobytu rozhodne, že chce využít i něco navíc, tak samozřejmě může. Až se bude vracet, čip vyhodnotí, kolik má doplatit,“ uvedl Pošefka.

Vstupné do bazénu zůstává ve stejné výši jako před rekonstrukcí.

V souvislosti se zavedením čipů ale končí 31. ledna 2021 papírové permanentky. Nově je však možné si zakoupit abonentní čip, jenž bude nabitý určitou částkou, kterou si návštěvníci sami zvolí. Výhodou čipů je, že se návštěvníci nemusí při příchodu zdržovat u recepce, ale mohou jít rovnou do šaten. Další výhodou je patnáctiprocentní sleva. Na čipy bude fungovat i odemykání a zamykání skříněk v šatnách.

Investice na letošní opravy byly 33 milionů korun.

„V minulém roce jsme sem investovali 15 milionů korun, a když se dělala wellness přístavba, tak zhruba 70 milionů korun. Nicméně stále ještě nejsme u konce, protože opravu by si zasloužil i velký bazén. To je však otázka dalších let, protože jsme do bazénu nyní investovali hodně a musíme také financovat jiné opravy ve městě,“ uvedl místostarosta Klatov Václav Chroust.