Nový znak obce představili o víkendu v Dlouhé Vsi. Znak byl odhalen, požehnán tamním farářem a umístěn v budově obecního úřadu. Události se zúčastnilo několik desítek obyvatel obce. Akci zakončili průvodem od kostela k obecnímu úřadu a otevřením výstavy o historii Dlouhé Vsi a okolí.

Pohled do historie

Při skládání vzhledu znaku přihlíželi znalci především k tradici. Znak v symbolech zobrazuje Dlouhou Ves a její přilehlé obce. „Byli jsme jednou z mnoha obcí, které žádaly o schválení obecního znaku. Bylo nutné požádat poslaneckou sněmovnu a také heraldický výbor sněmovny o schválení. Vypracováno bylo deset návrhů, z nichž jsme vybrali konečnou podobu," vysvětlila starostka obce Ivana Vítovcová.
Po vysvěcení praporu sušickým farářem Tomasem van Zavrelem následoval průvod obcí od kostela k obecnímu úřadu, při němž nechyběla dechová hudba. „Pro obec je vysvěcení praporu prestižní záležitostí. Obrátili jsme se k historii. Chtěli jsme, aby znak odrážel historickou návaznost existence Dlouhé Vsi, o níž zmínky najdeme již od roku 1290. To, co nám zbylo po předcích, přesahuje do současnosti. Cílem bylo také zdůraznit soudržnost obce, posílit v jejích obyvatelích vědomí přináležitosti k obci," uvedla Vítovcová.

Ohlas obyvatel

Znak při události Dlouhoveští ukázali poprvé. „Pro obec i pro mne jako jejího občana je vysvěcení znaku zásadní událostí. Zejména současná mladá generace v Dlouhé Vsi si může uvědomit, kam vlastně patří. Dlouhá Ves má nyní něco, čím se může vykazovat jako výhradně svým. Je to událost zásadní důležitosti," řekl o události její návštěvník Vojtěch Kratochvíl.

Událost ukončili zhlédnutím výstavy o historii Dlouhé Vsi, která je umístěna v prostorech obecního úřadu. Tam bylo možné se seznámit s dějinami obce a okolí od prvních zmínek po současnost. Odpoledne pokračovalo posezením.