Pokud půjde vše podle plánu, měla by se tato stavba v letošním roce dokončit a do konce roku by mohly být připojeny první domácnosti,,Na tento projekt byl využitý operační program životního prostředí a obec má spoluúčast více jak čtyřicet procent z rozpočtu obce. Tato stavba je velmi náročná nejen na finance, ale i na svou rozsáhlost, čímž je samozřejmě dotčena i celá obec. Tak velký projekt zde ještě nebyl,“ řekla starostka Ivana Vítovcová.

Další větší investiční akcí je výstavba tzv. ,,Dřevařské stezky“, která je součástí projektu „Putování srdcem Evropy bez hranic“. Jde o dlouhodobou spolupráci Mikroregionu Šumava-západ, obce Modrava a Dlouhé Vsi s německou stranou. Podle projektu bude vytvořen systém turistických stezek, který bude napojen na Turistický informační systém Šumava – Bavorský les. V současné době je Dlouhá ves již zapojena do ,,Sklářské stezky“ a v letošním roce ji čeká výstavba muzea dřevařství. ,, Návštěvníci zde najdou expozici dřevařství, multifunkční sál a mnoho informací o tradici dřevařství v naší vsi, které má bohatou historii,“ dodala starostka.

Lucie Kohoutová

Ilustrační foto.
Nárůst na chirurgii nebyl kvůli ledovce velký