Další díl seriálu U vás na návštěvě dnes pokračuje v obci Dlažov, kde jsme si o plánech radnice povídali se starostou obce Petrem Kodešem.

Co se v poslední době ve vaší obci podařilo realizovat?
V obci Dlažov se za poslední čtyři roky realizovala celá řada významných investičních akcí, ale i drobností, které přispěly k lepšímu žití v naší obci. V Soustově byla postavena cyklozastávka spolu s novou turistickou mapou jako součást projektu mikroregionu Kdyňsko, která byla podpořena dotací Plzeňského kraje. Na obecním úřadě se zřídilo pracoviště Czech Pointu jako nové služby pro naše občany. Pořízení tohoto pracoviště stálo naši obec 60 000 korun, zbytek byl hrazen z dotace Ministerstva vnitra ČR. Podařilo se získat 150 tisíc korun na výměnu oken a dveří v objektu sokolovny, a to díky dotaci z Programu rozvoje venkova. Úprava stála 369 tisíc korun. Ze stejného programu jsme získali 270 tisíc korun na zpracování a zhotovení nového územního plánu obce Dlažov, bez kterého by se nemohl odehrávat další rozvoj našich obcí. Celková cena územního plánu byla 480 tisíc korun. Obdrželi jsme 100 tisíc korun na dlažovský vodovod, jehož rekonstrukce byla již nezbytná. Pořídili jsme také za 27 tisíc korun novou autobusovou čekárnu v Mileticích. Největší investiční akcí však byla určitě přestavba bývalé prodejny na multifunkční dům a stavba dětského hřiště. V domě máme obecní úřad, knihovnu, veřejný internet a vznikla zde i nová prodejna potravin, kterou provozuje naše obec. Zároveň s prodejnou přibylo i jedno pracovní místo. Nyní bychom u prodejny chtěli vybudovat ještě pergolu se zastřešením venkovního posezení. Zahájili jsme také opravu kaple sv. Jana Nepomuckého v Mileticích. Takto by se mohlo pokračovat dál a dál. Těch investic byla v poslední době celá řada.

Co chystáte pro nejbližší období?
Nyní se nám podařilo restaurovat oltářní obraz v kapli sv. Markéty. Restaurování provedl Jindřich Šlechta z Horažďovic za 35 tisíc korun. Na záchranu a obnovu tohoto obrazu se občané naší obce skládají ve veřejných sbírkách už od roku 1992. Za ta léta vybrali mezi sebou částku 22 tisíc korun. Zbytek doplatila naše obec. Máme z toho velikou radost, protože byl zachráněn obraz, který neodmyslitelně patří do kaple na našem poutním místě. Dokonce lidé začali kapli sv. Markéty nad obcí využívat i ke svatebním obřadům. Toto místo s výhledem do krajiny je velkým lákadlem a naší snahou je ho do budoucna ještě více zatraktivnit. Vedle kaple proto chceme postavit i rozhlednu. V současné době jsme ve stavu, kdy máme vydané stavební povolení. Chybí nám ale potřebné peníze. Bohužel prozatím nebyly vypsány žádné vhodné dotační tituly, kterých by se dalo využít. Chceme ale také ještě jednat se Sdružením obcí Kdyňska, které sdružuje 23 obcí a jehož jsme členy, zda by nebyl zájem tento projekt podpořit. Rozhledna by byla 25 metrů vysoká, vyhlídková plošina by byla ve výšce 23,5 metru. Bude zděná do výše kaple a následně bude dřevěná čtverhranná věž na sloupek s otáčivým ocelovým schodištěm. Kapacita vyhlídkové plošiny bude deset míst. U věže postavíme ještě přístavek, který bude sloužit jako místo, kde se mohou turisté schovat a nebo si odpočinout. Náklady na stavbu jsou spočítány na 3,2 milionu korun. Kdy se stavba bude realizovat, zatím nevíme. Nepouštíme se do žádné stavby dříve, dokud nemáme zajištěny finance.

Pokračujete letos i s opravami kaple sv. Jana Nepomuckého ?
Kaple má hotovou střechu, teď chceme zajistit její statiku. Kvůli silnému provozu v její blízkosti nám kaple na špatném povrchu ujíždí. Celou opravu pak zakončí oprava fasády. Na kapličku potřebujeme celkem 4,2 milionu korun. V únoru se podala žádost o dotace, ale dosud jsme žádné vyjádření neobdrželi.

Prý se oprav dočká i mateřská škola.
Po dlouhých letech se konečně dočká oprav i naše mateřská škola. Opravovat se bude během letních měsíců. Čeká ji oprava střechy a nové rozvody topení.

Vaše obec žije i bohatým kulturním životem, prozradíte něco z toho, co se ve vaší obci pořádá?
O kulturu se v naší obci stará kulturní komise. Každý rok startujeme novoroční vycházkou. Pak pokračujeme Tříkrálovou sbírkou, organizujeme turnaj ve stolním tenise. Také u nás v obci děláme vepřové hody, organizujeme oslavy MDŽ, masopustu a podobně. Pořádáme různé besedy. Ročně naše obec investuje do kultury 50 tisíc korun.